Ano ang baog

Minsan ka na bang natukso nang baog dahil hindi ka pa nagkakaanak? O, nanukso ka na ba ng kaibigan na siya ay baog?

Gaano kalalim nga ba ang pagkakaintindi mo sa salitang ito? Hindi naman nanganaghulugan na kapag hindi pa nagkakaanak nang ilang taon na ay baog na ang isa sa mag-asawa o magkapareha. Maraming pwedeng maging eksplanasiyon kung bakit hindi kaagad nagkakaanak. Maraming mga naglalabasang paniniwala at impormasiyon tungkol sa pagiging baog.

ano ang baog

Sabi ng matatanda, ang pagkain daw ng prutas na papaya ay nakakabaog. May mga nagsasabi namang ang pagpapa-x-ray ay maaari ring makapagpabaog sa isang tao. Ngunit alin nga ba ang totoo rito? O, mayroon nga bang katotohanan sa mga kasabihan at paniniwalang ito? Kug ikaw man ay naguguluhan sa mga nalalaman mo tungkol dito, makakatulong ang artikulong ito sa iyo.

ano ang baog

Iisa-isahin natin kung ano nga ba ang sanhi ng pagiging baog. Aalamin din natin kung paano malalaman kung baog ang isang tao—mapa babae man o lalaki. Napakaraming dahilan kung bakit nababaog ang isang lalaki o babae.

Ilan sa mga ito ay ang problemang pisikal para sa mga lalaki. Ito ay ang pagpigil sa sperm na makapaglabas ng semen. Para sa iba naman, apektado ang production quality mismo ng sperm. Ngunit ang mga ito ay mga eksplanasyong hindi masyadong naiintindihan ng nakararama lalo na ng mga taong walang masyadong alam sa Siyensiya.

Ano nga ba ang posibleng problema kung bakit nababaog ang isang tao? Kung ang isang indibiduwal ay sexually active, maaaring siya ay nahawaan ng sexually transmitted disease. Maaari ring hormonal problem ang sanhi ng pagkabaog ng isang tao. Hindi sa lahat ng oras, ang sobrang pag-e-ehersisyo ay nakakatulong sa kalusugan.

Kung nais mong makabuo kayo ng asawa mo, huwag maging eksahirada sa pagwo-workout. Ito ay maaari ring maging sanhi ng pagiging baog. Magkaiba ang pagtukoy sa pagkabaog ng lalaki at babae. Narito ang ilan sa mga indikasyon kung paano malaman kung baog ang babae:. Ilan lamang ang mga ito sa mga indikasyon kung paano malalamang baog ang babae. Ang iba pang mga senyales ay may kinalaman sa period o buwanang dalaw.

Kapag irregular ang menstrual cycle ng isang babae, maaaring siya ay baog. Ang normal cycle ay kada 28 na araw. Kung matindi ang pananakit ng puson, isa rin itong senyales na ang babae ay baog.Ang pagkabaog ng lalaki Ingles: male infertility ay kalagayan nang kawalan ng kakahayan ng isang lalaki na makabuntis ng isang babae, partikular na ang dahil sa suliranin sa semilya.

Mayroong tatlong pangunahing kahatian ang mga sanhi ng pagkabaog ng isang lalaki: ang mga sanhing pretestikularang mga sanhing testikularat ang mga sanhing post-testikular. Kailangan ang pagpapatingin at pagpapasuri sa isang manggagamot o sa isang espesyalista upang malaman ang sanhi ng pagkabaog ng isang lalaki, at nang sa gayon ay mabigyan ito ng karampatang lunas kung maaari.

Paano malaman kung baog ang isang lalaki?

Ang mga sanhing pretestikular literal na mga sanhi bago pa man sabihing itlog ng bayag ang dahilan ng pagkabaog ay tumutukoy sa mga suliranin sa nakakaapekto sa paggawa ng mga semilya at nakakaapekto sa pagpapagana ng mga organong seksuwal o ng daanang reproduktibo pangreproduksiyon, pampagpaparami ng isang lalaki.

Kabilang dito ang mababang antas o mababang dami ng hormon ng lalaki na kung tawagin ay testosteronepag-inom ng mga ipinagbabawal na mga gamotpag-inom ng mga steroidpag-inom ng mga gamot na panlaban sa kanser, kemoterapiyapag-inom ng alak, paninigarilyo, mga abnormalidad na henetiko, at mga suliranin sa genes. Ang mga sanhing testikular ay ang mga suliranin sa mismong itlog ng bayag o testesang bahagi ng katawan ng lalaki na may pananagutan sa paglikha ng semen at ng semilya.

Kabilang sa mga sanhing ito ang edad o gulang ng lalaki, mga problemang henetiko, mga problemang kromosomal, mga bukol sa itlog ng bayag, mga bukol sa bayag o iskrotum, ang hindi pagbaba ng itlog ng bayag, ang pagkakaroon ng hydrocoele at varicocoeleat ang pagkakaroon ng bekemalaria, at iba pang mga uri ng impeksiyon.

Sa napakabata pang lalaki, ang mga itlog ng bayag ay maaaring hindi pa gumagana para sa layunin ng reproduksiyon. Sa napakatanda nang lalaki, maaaring hindi na gumagana ang mga itlog ng bayag. Ang mga problemang henetiko ay ang mga suliranin sa mga genena nagtataglay ng iba't ibang impormasyon sa pagkakabuo ng isang tao.

ano ang baog

Nakakaapekto sa kakayahan ng lalaki na makabuntis ng babae kapag may suliranin ang kromosomang Yang bahagi ng DNA na "nagpapakalalaki" dahilan ng pagkalalaki ng isang lalaking tao. Ang mga problemang kromosomal ay ang hinggil sa mga suliranin na may kaugnayan sa mga kromosoma pinagsama-samang mga hene. Sa bawat tao, mayroong 23 paris ng mga kromosoma katumbas ng 46 na mga kromosa sa kabuoan. Nakakaapekto sa kakayahang lumikha ng semilya, at kung gayon sa kakayahan ng lalaki na makabuntis ng babae, kapag may suliranin sa pagkakaparis-paris, pagkawala ng dapat na naroroong kromosoa, o pagiging labis ng bilang ng kromosma.

Ang pagkakaroon ng mga bukol sa bayag at sa itlog ng bayag ay nakakaapekto sa kakayahan ng itlog ng bayag na makalikha ng tamod o semilya. Normal na nasa mga bituka pa ang mga itlog ng bayag kapag sanggol pa ang isang lalaking tao, subalit ang mga ito ay bumababa o nalalaglag papunta sa kinaroroonan ng bayag, isang lugar na may mas malamig na temperatura kaysa sa pagiging malapit sa punong-katawan at napapaligiran ng tubig na nagsisilbing proteksiyon para sa mga itlog ng bayag.

Ang hindi bumabang itlog ng bayag mula sa kinaroroonan ng mga bituka sa normal na paglaki ng lalaki ay nakakaapekto sa paglikha ng semilya; ang kalagayang ito ay tinatawag na kriptorkidismo.

Ang "hydrocoele" ay ang kalagayan kung kailan nakakabit ang bituka sa bayag.

Ano ang maaaring sanhi ng pagkabaog ng isang babae?

Dahil sa katayuang ito, maaaring pumasok at maipon sa bayag ang mga tubig na nagmumula sa mga bituka. Dahil sa pagkaipon na ito ng tubig sa bayag, maaaring makapagdulot ito ng pagbabara sa daluyan ng semilya, na kung gayon ay makakaapekto sa paglikha ng semilya. Ang "varicocoele" ay ang kalagayan kung saan naging malago ang mga ugat ng dugo na nasa loob ng bayag. Ang labis na paglago ng mga ugat ng dugo na ito ay maaaring makapagdulot ng pagbabara sa daluyan ng semilya at sa paglikha ng semilya.

Nakakaapekto sa mga itlog ng bayag ang pagkakaroon ng mga sakit na beke at malaria.

Pagkabaog ng lalaki

Ang mga sanhing post-testikular ay maaring sabihin na mga sanhi na "lampas" o "malayo na" mula sa kinaroroonan ng bayag o ng itlog ng bayag. Kabilang dito ang mga suliranin na may kinalaman sa daluyan ng semilya magmula sa mga itlog ng bayag katulad ng pagbabara na nagaganap sa anumang bahagi ng mga daluyang ito na papunta sa urethra o butas ng titi ng lalaki; pati na ang suliranin sa proseso ng pagpapalabas ng tamod o sa pagpapaputok ng tamod papunta sa loob ng puki ng isang babae.

Ang mga bara ay maaaring nasa anyo ng isang tumor, bukol, o kaya ay impeksiyon, at maaaring iba pa. Kasama pa din sa mga suliraning post-testikular ang tinatawag na mga kalagayan ng pagkakaroon ng ehakulasyong retrogradohypospadiasat ang impotensiya. Ang ehakulasyong retrogrado ay ang pabaliktad na pagdaloy ng semilya papasok sa pantog ang direksiyon ng pagdaloy, sa halip na papunta sa butas ng titi.Why don't fictional characters say "goodbye" when they hang up a phone?

All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.

Hottest Questions. Previously Viewed. Unanswered Questions. Mga tanong sa Tagalog.

Paano Mabuntis Ng Mabilis by Nurse Sarami FC

Ano ang mga dahilan ng pagkabaog ng isang lalaki? Wiki User Ang pakabaog ng isang lalaki o male infertility ay ang kawalan na kakayahang makabuntis ng isang lalake.

Ang pagkabaog sa isang lalaki ay karaniwang dahil sa mga problema sa semilya ng lalake. Ano ang mga sanhi ng pagkabaog sa isang lalaki? Ang mga sanhing ito ay hinanati sa tatlo: ang " Pre-testicular causes " ay mga problema sa katawan na nakakapekto sa paggawa ng semilya at pagpapagana ng mga sexual organ ng mga kalalakihan o male reproductive tract.

Ang "Testicular causes" naman ay mga problema sa mga itlog o testes na siyang gumagawa ng semilya o semen. Panghuli, ang " Post-testicular causes " naman ay mga problema sa daluyan ng semilya mula sa mga itlog hanggang sa pagpapalabas o pagpapaputok nito patungo sa pwerta ng babae. Halimbawa, ang Y-chromosome ay bahagi ng ating DNA na nagpapa-lalaki sa isang tao; kapag nagkaron ito ng problema, maaaring maapektuhan ang kakayahang makabuntis.

Mga " chromosomal problems " - ang mga "chromosomes" ay pinagsamasahang mga " genes ". Ang bawat tao'y may 46 na " chromosomes " - 23 na pares. Kung magkaroon ng problema sa pagkakapares, o may mawala o madagdag na iba pang " chromosome ", maaaring maapektuhan ang abilidad na gumawa ng semilya at makabuntis.

Mga bukol sa itlog testes o sa bayag scrotum - ito'y maaaring maka-apekto rin sa kakayahan ng testes na gumawa ng semilya o tamod. Hindi pagbaba ng itlog - Habang ang isang lalaking sanggol ay nasa sinapupunan pa, ang mga itlog ay nasa mga bituka pa. Ito'y nalaglag patungo sa bayag kung saan ang temperatura ay mas malamig at napoproteksyunan ito ng nakapalibot ng tubig. Kapag hindi bumaba ang mga itlog cryptorchidismapektado ang produksyon ng semilya. Ang mga ugat na ito ay maaring magkaroon ng epekyo na gaya ng "hydrocoele".

Mga impeksyon gaya ng beke "mumps" at malaria ay maaari ring makaapekto sa mga itlog ng lalaki. Ito'y maaring dahil sa tumor, bukol, impeksyon, atbp.Kung ikaw at iyong asawa ay nahihirapan magkaroon ng anak, hindi ka nag-iisa.

Sampu hanggang labinglimang porsyento ng mga magkasintahan sa Amerika ay baog. Ang pagkabaog ay nangangahulugang hindi mabuntis buntis kahit na madalas na nagtatalik sa loob ng ilang taon na walang anumang gamit ng proteksiyon. Maaring ikaw o ang iyong kasama ang may isyu sa baog, pagkabaog dahilan upang hindi kayo magkaroon ng anak. Buti na lamang, maraming ligtas at epektibong paraan na nakatutulong upang mapataas ang tiyansa mong mabuntis. Masasabing baog ang babae o lalaki kapag hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak kahit lumipas na ang isang taong madalas na pagtatalik na walang anumang proteksiyon.

Masasabing baog ang babae kung sinusubukan na niyang mabuntis sa loob ng isang taon nang hindi gumagamit ng contraceptives. Maraming magkasintahan ang nahihirapan magkaroon ng anak at maraming dahilan sa likod nito.

Ang pangunahing sintomas ng pagkabaog ay ang hindi pagkakaroon ng anak. Maaring mayroon o walang maramdamang anumang sintomas. Kung mayroong naramadaman na sintomas, madalas ito ay konektado sa dahilan ng pagkabaog. Maraming bagay ang nakakaapekto sa pagbubuntis ngunit, hindi lahat ng sintomas na ito ay dahil sa pagkabaog. Para sa mga babae, ang madalas na factors ng pagkabaog ay:. Kung ikaw ay dumadaan sa mga katulad na salik gaya nito, maaring irekomenda ng iyong doktor na ikaw ay magpasuri upang makumpira kung ikaw nga ay baog.

Ang paggawa ng bata ay mahirap. Maraming bagay na kailangan i-konsidera ang parehong kasarian. Kaya maraming dahilan kung bakit nagiging baog ang isang lalaki o babae. Ang Infertility treatment na irerekomenda sa iyo ng doktor ay depende sa kung ano ang naging sanhi ng iyong pagkabaog. Maari itong simpleng gamutan tulad ng pag-inom ng gamot hanggang sa mas komplikadong mga operasyon gaya ng paglalagay ng embrayo sa loob ng katawan sa pamamagitan ng assisted reproductive technology ART.

Ang erectile dysfunction ay isang kondisyon kung saan hindi tumataas ang ari ng lalaki. Ang mga ganitong isyu ay kayang gamutin sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Ang iba pang problema gaya ng bara sa mga daluyan ng sperm o ang pagkakaroon ng varicoceles sa itlog ay nangangailangan ng operasyon.

Para naman sa mga kababaihan, maaring pag-inom ng gamot o operasyon ang maging solusyon, depende kung gaano kalala ang kondisyon.From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

What's parade in english. Ano sa ingles ang dumiket. What in english is addictive. What the English mejoras. More context All My memories Ask Google. Add a translation. Tagalog ano sa ingles ang karo. English What's parade in english. Tagalog ano sa ingles ang nimutok. English what in english is the focus. Tagalog Ano sa ingles ang dumiket. English What in english is addictive. Tagalog ano sa ingles ang pipitsugin. English pipitsugin. Tagalog ano sa ingles ang kilite.

English what the English kilite. Tagalog ano sa ingles ang magarang. English What the English mejoras. Tagalog ano sa ingles ang lipote. English ano sa english ang lipote. Tagalog ano sa ingles ang halimaso.

English ano sa english ang halimaso. Tagalog ano sa ingles ang susuhong. English ano sa english ang susuhong. Tagalog ano sa ingles ang matupad. English ano sa english ang matupad. Tagalog ano sa ingles ang bukluran. English Balangay. Tagalog ano sa ingles ang nababangag. English ano sa english ang nababangag. Tagalog ano sa ingles ang nagulat. English ano sa english ang nagulat. Tagalog ano sa ingles ang istrikto.

English ano sa english ang istrikto. Tagalog ano sa ingles ang magugulat.Ano ang maaaring sanhi ng pagkabaog ng isang babae? Ang mga nangungunang dahilan ng pagkabaog sa isang babae ay ang: 1. Mayroon siyang scarring sa loob ng kaniyang mga tubo o matris. Ang scarring sa tubo ay nakapipigil sa itlog para gumalaw sa loob ng tubo, o para makalangoy papunta sa itlog.

Ang scarring sa matris ay pumipigil sa fertilized egg na dumikit sa wall ng matris. Minsan, ang babae ay nakakakuha ng scarring nang hindi niya nalalaman, dahil hindi niya nararamdamang may sakit siya. Pagkatapos ng ilang taon, malalaman na lang niya na baog siya. Ang scarring ay sanhi ng: impeksyon sa hindi nagamot na STI na umakyat na sa matris o mga tubo pelvic inflammatory disease or PID. Ito ay dahil sa ang katawan ng babae ay hindi nakagagawa ng sapat na hormones sa tamang panahon.

Kung ang kanyang buwanang dalaw ay mas maliit sa 25 araw ang pagitan, o mas higit sa 35 araw ang pagitan, maaaring mayroon siyang problema sa ovulation. Kung minsan, ang babae ay hindi rin nakagagawa ng itlog kung siya ay mabilis na magbawas ng timbang or kung siya ay masyadong mataba. Mayroong tumutubo sa kaniyang matris fibroids. Ang fibroids ay nakakapigil sa pagbubuntis, o pinapahirap ituloy ang pagbubuntis. Mga sakit na tulad ng diyabetis, TB, at malarya ay nakapagpapabaog din sa babae.

Ang mga paraan ng family planning ay madalas dahilan ng pagkabaog. Ngunit ang mga pamamaraan ng family planning maliban sa sterilization ay hindi sanhi ng pagkabaog sa maliban na lang sa ibang pagkakataon kung ang IUD ay hindi nailagay nang tama, at nagdulot ng impeksiyon sa matris o sa mga tubo.Nahihirapan ka bang makabuo ng baby?

Kung sa tingin mo ay may sintomas ka ng pagkabaog, importante na malaman mo ang posibleng dahilan nito. Sa isang banda, maaari pa ring magkaroon ng anak ang isang baog na lalaki o babae depende sa mga treatment na ibibigay ng doktor.

Sa mga lalaki, ang isa sa sanhi o dahilan at problema sa testicles o bayag. Kapag ang itlog ng lalaki ay may injury o kaya naman ay may problema sa pagbuo ng semilya, maaari itong maging dahilan kung bakit hindi mabuntis ang isang babae. Sa mga babae, ang problema sa ovary, uterus at Fallopian tube and posibleng pagmulan ng problema.

May mga pagkakataon rin na ang hormone ng babae ay may problema kaya nagiging sanhi ito ng pagkabaog. Ang hormone ay posible ring ituro bilang dahilan ng hindi magkaanak sa mga lalaki kung testosterone level ang pag-uusapan. Ano ang gamot para sa lalaki?

Importante na masuri ng isang doktor ang kalidad o quality ng sperm cells. Ito ang magsasabi kung malulusog ba ang mga ito upang makabuo ng anak. Ang paginspeksyon sa ari ng lalaki gaya ng bayag ay mahalaga rin gayun din ang prostate gland. May mga fertility tests na pwedeng gawin base sa rekomendsayon ng doktor. Maaari ring sumailalim sa hormone therapy kung ito ay ibibigay ng doktor bilang isang option. Sa mga babae, magpakonsulta sa isang OB Gyne upang malaman ang dahilan at posibleng gamot para sa pagkabaog.

May mga hormone therapy din na pwedeng ibigay sa isang babae ayon sa kanyang kalusugan at desisyon. Ang mga problema ng lalaki gaya ng erectile dysfunction, impotence at iba pa ay dapat munang magamot upang maging kaaya-aya ang pakikipagtalik at pagkakataon na makabuntis. May mga ilang gawain na dapat ring iwasan ng parehong babae at lalaki:. Dapat munang kumonsulta sa isang doktor bago gumamit ng kahit anong herbal medicine. Ang pagkain ng masustansiya at pagkakaroon ng healthy lifestyle ay makakatulong na para maging malusog ang iyong sperm o egg cells.

Walang ibang paraan kundi ang fertility test ang siyang makakasuri ng ganitong kalagayan. Ngunit kung ikaw ay nakikipagtalik at hindi makabuntis, maaaring isa itong sintomas ng pagkabaog.


Gardajind

Comments

Vokora Posted on22:16 - 13.10.2020

Ich tue Abbitte, dass sich eingemischt hat... Ich hier vor kurzem. Aber mir ist dieses Thema sehr nah. Ich kann mit der Antwort helfen.